Biuro Rachunkowe Agata Wyszyńska biuro@wyszynska.pl

Strona główna Oferta Cennik Promocje Pomocne linki Kontakt

usługi księgowe taniej

Biuro Rachunkowe Agata Wyszyńska
Al. Niepodległości 810/4
81-805 Sopot

tel: 550-28-37
tel/fax: 550-21-70
kom.: 604-484-520
biuro@wyszynska.pl


Cennik

Księgi handlowe:
 • ryczałt (a jednocześnie minimalna cena) 500,00 zł
 • 4 zł za dokument
 • 30-40 zł za osobę ubezpieczoną.
 • jednomiesięczne wynagrodzenie za sporządzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt ( a jednocześnie minimalna cena) 200,00 zł
 • 3-4 zł za dokument
 • 30-40 zł za osobę ubezpieczoną.
 • rozliczenie roczne zgodnie z odrębnym cennikiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • ryczałt ( a jednocześnie minimalna cena) 100,00 zł
 • 3-4 zł za dokument
 • 30-40 zł za osobę ubezpieczoną.
 • rozliczenie roczne zgodnie z odrębnym cennikiem.

Usługi dodatkowe
 • Sporządzanie deklaracji Intrastat - 30 zł. za pozycję na deklaracji,
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania przez biegłego rewidenta - w zależności od wymagań biegłego ok. 1000 zł.
 • Asysta przy badaniu - w zalezności od czasochłonności do 500 zł.
 • Opracowanie polityki rachunkowości i ZPK - 1000 zł.
 • Prowadzenie kadr pracowników - opłata dodatkowa 10 zł za pracownika.
 • Sprawozdania do GUS - 20 - 50 zł w zalezności od czasochłonności.
 • Inne zestawienia i sprawozdania wymagane przez banki, zarząd lub spółki dominujące - cena do negocjajcji w zależności od czasochłonności od 500 do 1000 zł.
 • Weryfikacja ksiąg i rozliczeń podatkowych za okresy poprzedzające podjęcie współpracy - cena do negocjacji w zależności od czasochłonności i ilości korekt.© 2005   Biuro Rachunkowe Agata Wyszyńska design teLMi