W Ministerstwie Finansów trwają prace nad rozporządzeniem, które przesunie terminy na złożenie zeznań CIT-8.

Zgodnie z treścią projektu, z 31 marca na 30 czerwca przesunięty zostanie termin:

  • złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 r. a 28 lutego 2022 r. (druki CIT-8, CIT-8AB),
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu,
  • ustalenia dochodu z przekształcenia dla spółek, które zmieniają formę opodatkowania na ryczałt (zwany potocznie estońskim CIT).

Rozporządzenie ma dotyczyć wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Aktualny stan prac nad projektem można śledzić na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego: https://legislacja.gov.pl/projekt/12356456.

Równolegle prowadzone są prace nad przesunięciem terminu zatwierdzenia oraz przekazania do odpowiedniego organu sprawozdań finansowych:

  • osoby fizyczne prowadzące księgi handlowe i sporządzające sprawozdania finansowe będą miały obowiązek przesłania ich do szefa KAS do 1 sierpnia 2022 r.,
  • terminy dla pozostałych podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe mają zostać przedłużone o 3 miesiące.
Uwaga!
Przedłużenie terminów nie będzie dotyczyć jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Aktualny stan prac nad projektem można śledzić tu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356006.

Według przedstawicieli Ministerstwa Finansów projekty te realizują postulaty środowiska księgowych i przedsiębiorców zgłaszane w związku z Polskim Ładem. Mają one zapewnić podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo w realizacji zadań.