Polski Ład jest teraz punktem nr 1 wszystkich analiz. Jednym z szeroko komentowanych obszarów jest zmiana przepisów w zakresie leasingu.

Wyjaśniamy, na czym polega nowelizacja, co się zmieni, ale też, jakie możliwości nadal pozostaną.

Śpieszyć się z wykupem, czy nie? To zależy …

Los leasingowanych pojazdów w momencie ich wykupu może być różny, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

Na chwilę obecną tj. w 2021 r.:

1) pojazd może być wykupiony do majątku firmy (na fakturę wystawioną na dane firmy) i nadal po wykupie użytkowany w działalności,

2) pojazd może być wykupiony do majątku prywatnego (na fakturę wystawioną na imię i nazwisko przedsiębiorcy) i użytkowany na cele prywatne. W tej opcji, pojazd może być także wykupiony na fakturę wystawioną na dane firmy, ale nie wprowadzoną do ewidencji księgowej firmy.

W pierwszym z przedstawionych przypadków można powiedzieć, że Polski Ład nie zmienia nic. Skutki prawne sprzedaży samochodu będącego środkiem trwałym przed 2022 r. i w 2022 r. będą takie same.

Zmiana dotyczy przypadku przedstawionego w punkcie drugim.

Stan prawny 2021 r.

Stan prawny 2022 r.

Przedsiębiorca wykupuje samochód do majątku prywatnego.

Nie wprowadza pojazdu do ewidencji firmy. Po pół roku użytkowana na cele prywatne pojazd może sprzedać na podstawie umowy kupna sprzedaży bez opodatkowania podatkiem dochodowy.

Przedsiębiorca wykupuje samochód do majątku prywatnego.

Nie wprowadza pojazdu do ewidencji firmy. Dopiero po 6 latach użytkowania na cele prywatne pojazd może zostać sprzedany na podstawie umowy kupna sprzedaży bez opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zmiana przepisów ma miejsce zatem w obszarze wykupu pojazdu na cele prywatne i jego zbyciu poza opodatkowaniem. Aktualnie jest to możliwe już po 6 miesiącach. Po zmianie stanu prawnego okres ten będzie wynosił 6 lat.

Zmiana obejmie, zarówno umowy leasingu zawarte już w nowym stanie prawnym (w 2022 r.), jak i umowy zawarte w 2021 r. i latach poprzednich, jeżeli tylko wykup z leasingu będzie miał miejsce po 1 stycznia 2022 r.

To, czy umowa jest zawarta/zostanie zawarta w 2021 r. jest bez znaczenia, podpisanie umowy do końca bieżącego roku nie niesie żadnych korzyści podatkowych. Istotny jest termin wykupu pojazdu z leasingu, a więc termin zakończenia umowy.

Czy jest furtka?

W prawie podatkowym jedną z kluczowych kwestii jest literalne brzmienie przepisów. Literalnie przepis mówi o opodatkowaniu w przypadku odpłatnego zbycia, czyli sprzedaży.

Rozwiązaniem pozostaje darowizna. Mowa tu o darowiźnie wykupionego pojazdu dla najbliższego członka rodziny z tzw. grupy zerowej, bo darowizna w tej grupie jest nieopodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Obdarowany członek rodziny będzie mógł zbyć pojazd nadal po upływie 6 miesięcy. Wskazany okres 6 miesięcy należy liczyć od ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu wykupu, np. jeżeli darowizna będzie miała miejsce 16 stycznia, to sprzedaż nie będzie objęta opodatkowaniem, jeżeli będzie miała miejsce od 1 sierpnia.

Zerowa grupa podatkowa

Do zerowej grupy zalicza się: dzieci, wnuków, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

W zerowej grupie znajduje się też współmałżonek, jednak darowizna w tym przypadku będzie tylko możliwa, jeżeli małżonkowie mają spisaną intercyzę.

Obdarowany musi pamiętać o konieczności złożenia druku SD-Z2, aby darowizna nie była opodatkowana.

Opisane rozwiązanie jest możliwe do zastosowania przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe pozarolnicze działalności gospodarcze oraz działalności w formie spółek cywilnych.

Innym rozwiązaniem, jest skrócenie umowy leasingu i wykup auta w 2021 r. Podejmując jednak taką decyzję warto sprawdzić, na ile jest to działanie uzasadnione ekonomicznie, tj. na ile tańszy w tym przypadku będzie finalnie koszt leasingu w stosunku do potencjalnego obciążenia podatkowego.

Podstawa prawna:

art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

Stan prawny aktualny na dzień 7.12.2021 r.