1. Przepisy regulujące zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych w przypadku sprzedaży wysyłkowej
 2. Warunki zwolnienia z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, realizowanej w systemie wysyłkowym
 3. Czy firma posiadająca zainstalowaną kasę fiskalną może być zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących w stosunku do sprzedaży dokonywanej pocztą lub kurierem?
 1. Przepisy regulujące zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych w przypadku sprzedaży wysyłkowej

  Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami oraz rolników ryczałtowych jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Jest to prawo ogólne, dla którego ustalono szereg zwolnień, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zgodnie z paragrafem drugim tego rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. czynności zawarte w załączniku do rozporządzenia. Między innymi zwalnia się:
   dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

 2. Warunki zwolnienia z prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, realizowanej w systemie wysyłkowym
  • Towar musi zostać dostarczony do nabywcy za pośrednictwem poczty bądź kuriera.

   Pytanie: Czy można skorzystać ze zwolnienia, jeśli sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, kupujący zaś dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu?
   Odpowiedź: Nie, transakcja ta nie podlega zwolnieniu. W związku, z czym przedsiębiorca musi posiadać kasę fiskalną i wystawić paragon dla odbiorcy.

  • Zapłata za otrzymany towar musi w całości zostać wykonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

   Pytanie: Czy jeżeli płatność nastąpiła za pośrednictwem systemów płatności np. PayU, PayPal, Blue media, można skorzystać ze zwolnienia?
   Odpowiedź: Tak, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki. Potwierdzeniem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2019 roku o sygn. 0115-KDIT1-1.4012.350.2019.2.AJ

   Pytanie: Czy wybór płatności za pobraniem wyklucza możliwość
   skorzystania ze zwolnienia?
   Odpowiedź: Nie. Firmy kurierskie zazwyczaj rozliczają inkasentów jednym zbiorczym przelewem z załączoną specyfikacją. Taka wpłata jest wpłatą na konto i spełnia określone kryterium.

  • Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

   Pytanie: Korzystam z serwisu do rezerwacji i za jego pośrednictwem nabywca dokonuje płatności. Serwis wysyła mi zbiorczy przelew na koniec okresu rozliczeniowego. Czy w takiej sytuacji mogę nie nabijać na kasę fiskalną tych transakcji?
   Odpowiedź: Nie jest problemem to, że portal przekazuje przedsiębiorcy zbiorczo za dany okres pieniądze, np. miesiąc. Wystarczy dołączyć raport, z którego będzie wiadomo, jakich transakcji dotyczy przelew.

  • Przedmiotem dostawy nie są towary, jak również usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

   W § 4 rozporządzenia znajduje się katalog dostaw towarów i świadczenia usług, do których nie ma zastosowania dane zwolnienie. Wykonanie tych czynności powoduje bezwzględny obowiązek sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

Uwaga Warunki muszą być spełnione łącznie.
Niespełnienie jednego z warunków oznacza, że ​​zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej nie może być zastosowane.
 • Czy firma posiadająca zainstalowaną kasę fiskalną może być zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących w stosunku do sprzedaży dokonywanej w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem)?

  Podatnik, który posiada już kasę fiskalną i jednocześnie dokonuje sprzedaży wysyłkowej spełniającej opisane powyżej warunki, nie musi jej rejestrować na tym urządzeniu. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z 17 maja 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.152.2019.1.MN.

 • Informacje o pozostałych zwolnieniach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w
  sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących znajdziesz tutaj.