W komunikacie z dnia 23 września MF poinformowało, że w e-Urzędzie Skarbowym można bezpłatnie złożyć wniosek i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W). Warunkiem skorzystania z tej usługi jest wyrażenie przez podatnika zgody na doręczenie elektroniczne. Zaświadczenie wydawane jest w formie dokumentu elektronicznego i dostarczane na konto podatnika w systemie e-US. Podatnicy mogą otrzymać elektroniczne zaświadczenie nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku.

Obecnie za pomocą e-Urzędu Skarbowego można uzyskać zaświadczenia o:

  • wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT (ZAS-DFU);
  • wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (ZAS-DF);
  • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Aby uzyskać zaświadczenie, należy:

  1. zalogować się do e-Urzędu Skarbowego na stronie podatki.gov.pl;
  2. wyrazić zgodę na doręczenie elektroniczne;
  3. wypełnić i wysłać wniosek o wydanie potrzebnego zaświadczenia.

Wydany dokument znajdzie się na koncie w e-Urzędzie Skarbowym, w zakładce „Dokumenty otrzymane”. Zaświadczenie można zapisać na nośniku pamięci lub wysłać np. pocztą elektroniczną.
Dokument wystawiony w e-US jest podpisywany pieczęcią Szefa KAS lub podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną, ma taką samą moc prawną jak dokument papierowy.

Jakie podatki obejmuje zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu skarbowego
Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych lub stwierdzające istnienie zaległości podatkowych w:

  • podatkach dochodowych: PIT lub CIT;
  • podatku od towarów i usług: VAT;
  • podatku akcyzowym.

Zaświadczenie potwierdza Twoją aktualną sytuację podatkową. Dokument ten jest wymagany na przykład przez banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt lub sklepy przy zakupach ratalnych. Potrzebujesz go również, jeśli planujesz wziąć udział w przetargach.

Źródło:

  • Komunikat MF z 23 września 2022 r. pt. „Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym” – opubl. na www.mf.gov.pl